Avdelingsleder for barnehage- og skoleplanlegging

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Firma Norconsult
FylkeVestland
StedBergen
Søknadsfrist30.09.2020

Norconsult har et ledende fagmiljø innen barnehage- og skoleplanlegging i Norge. Vi innehar spisskompetanse innen strukturutredninger, planlegging av fysiske rammebetingelser, pedagogisk utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling knyttet til barnehage- og skolefeltet. Sammen med våre vel 4400 kolleger i Norconsult, er vi Norges største rådgiverbedift og, dekker vi alle fagområder innen overordnede behovs- og strukturutredninger, tilstandsvurderinger og analyser av kapasitet og egnethet, og planlegging, prosjektering og rådgiving i byggeprosjekter.

Avdeling for barnehage- og skoleplanlegging lager planer og utredninger og bistår i tidligfaseplanlegging for byggeprosjekter i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Avdelingen består av 9 medarbeidere med bakgrunn innen pedagogikk, arkitektur, økonomi og samfunnsvitenskap. Vi har bred kompetanse innen planlegging av formålsbygg (helse, omsorg, undervisningsbygg og andre (fylkes)kommunale bygg, med spesialkompetanse innen barnehage-, skolefaglige og skoleplanfaglige tema. Vår unike vektlegging av koblingen mellom fagkompetanse og arkitektur legger til rette for å integrere faglig utviklingsarbeid i utrednings- og byggefaser, og gjennomføre brukerprosesser som en naturlig del av planlegging av et byggeprosjekt.

Avdelingsleder for barnehage- og skoleplanlegging

Ønsker du å være med å bidra over hele landet og bidra til utvikling innen arkitektonisk utforming, organisasjonsutvikling, pedagogisk utvikling og strukturelle planer?

Vi søker deg med solid kunnskap om offentlig forvaltning og interesse for utvikling og planlegging av fremtidsrettede formålsbygg, og som har lyst til å være med å utvikle våre tjenester.

Som leder for denne avdelingen i Norconsult vil du få bl.a. kunne få følgende roller og oppgaver:

 • Være rådgiver og prosessleder i prosjekter som omhandler undervisningsbygg, helse- og omsorgsbygg, andre offentlige bygg, strukturutredninger, pedagogisk utvikling, fysisk læringsmiljø i skolebygg og barnehager m.m.
 • Skape gode utviklingsløp for planlegging, utvikling og utredning i rehabilitering og nybygg av formålsbygg
 • Bidra til en god dialog med brukere, eiere og andre parter i prosjekter
 • Lede, organisere og administrere avdelingens virksomhet, kombinert med å jobbe i oppdrag
 • Være en del av kontorets ledergruppe og bidra til kontorets samlede utvikling og drift
 • Skrive, utrede, analysere og lede prosjekter

Du har kompetanse og kvalifikasjoner på et eller flere av disse områdene:

 • Arkitektur, pedagogikk, helse- og omsorg
 • Ledelse innen offentlig forvaltning, bygg og eiendom, opplæringssektoren eller helse- og omsorg
 • Samfunnsøkonomi og tverrfaglig kommuneplanlegging
 • Gjerne tilleggsutdanning innen organisasjonsutvikling eller ledelse

For oss er det viktig at du:

 • Er utviklingsorientert, er glad i å lede prosesser, har gode kommunikasjons- og formidlingsevner, er strukturert og ryddig, har god arbeidskapasitet og skaper engasjement
 • Er faglig dyktig, liker å arbeide selvstendig og ta ansvar, er god og tydelig bidragsyter i tverrfaglige team.
 • Er markeds- og kundeorientert, utadvent og en god relasjonsbygger.
 • Er positiv, løsnings- og resultatorientert
 • Trives med tidvis reisevirksomhet

Hos oss får du:

 • Lede et landsledende fagmiljø innen planlegging av fysisk læringsmiljø
 • Inkluderende, faglig dyktige og engasjerte kollegaer
 • Tverrfaglig arbeid, teamarbeid og kunnskapsdeling
 • Et innovativt fagmiljø med internasjonal oppmerksomhet
 • Interne lederutviklingsarena samt tilbud om coaching
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Bli en del av en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • En hyggelig arbeidsplass i utvikling og vekst i flotte lokaler i Bergen sentrum
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
 • Eierskap i Norconsult ved tilbud om kjøp av aksjer

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Send søknad

Kontaktperson

Endre Ljones

Direktør Norconsult Bergen

Tlf. +47 90 98 25 51 Send e-post

Vis flere stillinger: