Avdelingsdirektør

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett. Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen og direktoratet skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har som oppgave å øke kunnskapen om byggeregler og byggesaksprosess i næringen, i kommunene og blant bolig- og byggeiere.

Vi har i dag 90 ansatte og har kontorer i Oslo og på Gjøvik. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

FirmaDirektoratet for byggkvalitet (DiBK)
FylkeOslo
Søknadsfrist18.11.2020

Er du en dyktig leder med kompetanse og interesse innen EØS-rett?

Til å lede dette arbeidet har vi behov for en inspirerende og drivende leder, som har kompetanse og interesse for EØS-rett. I rollen som avdelingsdirektør vil din viktigste oppgave være å lede avdelingen for tilsyn og produkter, samt å bidra til å utvikle lovverket innen plan- og bygningsrett. Du vil inngå i ledergruppen og rapportere til direktør, i tillegg skal du være en operativ førstelinjeleder i avdelingen.

I dag består avdelingen av 10 medarbeidere, og oppdraget er å drive markedsovervåkning og tilsyn med byggevarer, heis og installasjoner, bidra med implementering av EØS-regler på byggevareområdet, samt regelverksutvikling. Videre skal avdelingen være et kompetansesenter for EØS-rett og direktiver, og delta i internasjonal myndighetsutøvelse på byggeområdet. Vi har et godt sosialt fagmiljø med høy kompetanse, og vi jobber mye tverrfaglig og har et godt samarbeid med de øvrige avdelingene i direktoratet.

Stillingen vil innebære noe reising.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen gjennom strategisk kompetanseutvikling og støttende personalledelse
 • Videreutvikle markedstilsynet, og overvåking og implementering av EU- og EØS-rett i norsk regelverk på byggområdet
 • Sørge for nasjonalt og internasjonalt samarbeid, både med bransjen, og med andre myndigheter innenfor fagfeltet
 • Bidra aktivt i utviklingen av direktoratet i ledergruppen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå (for eksempel jurist, sivilingeniør eller samfunnsgeograf). Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med tilsynsarbeid og markedskontroll
 • Erfaring med EØS-rett
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Dokumentert ledererfaring er en fordel
 • Erfaring fra offentlig sektor og med offentlig saksbehandling vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har evne til strategisk tenkning og tydelig prioritering
 • Du har evne til å være operativ og drive støttende personalledelse
 • Du har gode kommunikasjonsevner og evner til relasjonsbygging
 • Du er en pådriver
 • Du er opptatt av å skape delingskultur
 • Du har god forståelse for rollen vår som myndighetsutøver

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende lederrolle hvor du får være med på å utvikle lovverket innenfor plan- og bygningsrett
 • Et godt arbeidsmiljø i et direktorat som jobber med samfunnsoppgaver som får stor politisk oppmerksomhet
 • Mulighet til faglig og personlig utvikling i et bredt sammensatt faglig miljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet til boliglån etter regler fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Lønn etter avtale
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk
 • Vi holder til i moderne og hyggelige lokaler i Oslo sentrum

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.

Vi er en del av statens inkluderingsdugnad og oppfordrer kvalifiserte søkere som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV om å søke. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene kan bli brukt til statistikkformål jf. regjeringens inkluderingsdugnad.

Regler i offentlighetsloven om rett til innsyn i søkerlister, gjelder for direktoratet. Du som søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

Kontaktinformasjon

Per-Arne Horne

Direktør

977 99 275

pah@dibk.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: