Avdelingsdirektør - Statsbygg hovedkontor

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er
eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere.

Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist19.03.2017

Stillingen har ansvaret for ledelsen av seksjon for kulturminne, bygg og miljø. Seksjonen er plassert i avdeling Faglig ressurssenter, som gjennom bistand til andre avdelinger sikrer god faglig kvalitet i Statsbyggs leveranser. Noen av seksjonens oppgaver er blant annet utarbeidelse av kravspesifikasjoner, byggeprogram med funksjons- og tekniske krav til ferdige bygg, råd og bistand til prosjektledelsen ved kontrahering og oppfølging av prosjekterende og entreprenører, samt utarbeidelse av tilstandsanalyser. Seksjonen har også ansvaret for koordinering av dialogen mellom Riksantikvaren og Statsbygg i saker knyttet til tiltak på eksisterende eiendommer.

Medarbeiderne i seksjonen innehar, i tillegg til generell bygningsteknisk kompetanse, spesialkompetanse innen en rekke ulike fagområder, som bygningsfysikk, geoteknikk, akustikk og brannteknikk. I tillegg har seksjonen høy kompetanse innen kulturminneforvaltning og miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for seksjonens fagområder
 • Videreutvikle relasjonen til seksjonens interne kunder
 • Ansvar for personaloppfølging og budsjettstyring i seksjonen
 • Sørge for leveranser av riktig kvalitet til seksjonens kunder
 • Bidra til at oppgaver blir løst på en tids- og kostnadseffektiv måte
 • Sikre riktig bemanning i seksjonen og til oppdragene

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå, eller tilsvarende
 • Erfaring fra kunderettet arbeid
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Praksis fra relevant fagområde er en fordel
 • Erfaring fra BAE-næringen
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Utdanning

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Du er en trygg og tydelig leder
 • Systematisk, initiativrik og resultatorientert
 • Selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Endringsvillig

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør i stillingskode 1060. Lønn i statens lønnsregulativ, lønnstrinn 84-89, som for tiden utgjør kr 874 400 - 1 008 100, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Gjennom Statens Pensjonskasse får du en av Norges beste pensjons- og forsikringsordninger samt tilbud om boliglån.
 • Arbeid i et sterkt og spennende fagmiljø
 • Faglig og personlig utvikling gjennom arbeid i utfordrende prosjekter og kursing
 • Sentrale lokaler i Byporten, ved Oslo S

Spørsmål om stillingen

Gro Bratsberg

Direktør Faglig ressurssenter

Telefon 918 83 740

Søk stilling

Vis flere stillinger: