Aursand og Spangen Arkitekter blir Asas Arkitektur

Aursand og Spangen AS Arkitekter endrer firmanavn til Asas Arkitektur AS.

Årsaken til endringen er et ønske om at navnet skal være personnøytralt og gjenspeile at firmaet over tid har fått flere eiere enn grunnleggerne.

- Navnevalget skyldes at vi av praktiske grunner i lang tid har benyttet forkortelsen ASAS i prosjektsammenheng og dagligtale, samt i e-postadresser og domenenavn. De to sistnevnte forblir derfor uendret, heter det i en melding fra selskapet.

I anledning navnebyttet har kontoret gjennomgått en estetisk forvandling og fremstår i ny drakt.

- Målsettingen med vår nye grafiske profil er å gjenspeile vår kompetanse som solid, presis og leken.

Alt som leveres fra ASAS innehar disse kvalitetene, skriver de.

ASAS ble etablert på Hamar i 1980, dvs. at de har eksistert i 34 år. Firmaet ble omdannet til aksjeselskap i 1989. Avdelingskontor ble etablert i Oslo i 2005. I 2014 har de åpnet en ny avdeling på

Fosen som er et område i sterk utvikling bl.a. som følge av samlokaliseringen av Forsvarets kampflybaser på Ørlandet.

Firmaet har i dag 15 ansatte hvorav 13 er sivilarkitekter / master arkitektur . Eierne er Katrine Aursand, Mari Færevaag, Mariano Serna, Patrik Skjærstad, Øyvind Sundli, James Watkins, Dag Spangen (daglig leder) og Ola Spangen (styreleder).

Navneendringen har ingen konsekvenser for firmaets forpliktelser eller rettigheter.