Atlanterhavsveien på vei til Regjeringen

Regjeringen vil behandle Atlanterhavstunnelen mellom Averøy og Kristiansund i statsråd fredag 25. november eller fredag 2. desember, melder Tidens Krav.

Departementene og Statsministerens kontor arbeider på spreng for å lage en proposisjon som kan behandles innen Stortinget tar juleferie. Tidens Krav får bekreftet på godt informert hold at regjeringsapparatet nå arbeider under høytrykk for å rekke en stortingsbehandling innen den viktige fristen 22. desember. Det betyr i praksis at saken må opp i Stortinget før de folkevalgte tar juleferie fredag 16. desember. Absolutt siste frist for å rekke det, er statsrådsbehandling av proposisjonen fredag 2. desember. Tunnel-saken er fortsatt på høring mellom departementene. En samlet regjering har ennå ikke behandlet den i en av sine faste regjeringskonferanser mandager og torsdager. Målet har lenge vært statsrådsbehandling neste fredag, 25. november, men det kan holde hardt å rekke det. Dermed ser det ut til at saken passerer hindrene med knappest mulig margin. Saken håndteres av Samferdselsdepartementet og statsråd Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet. Men den har vært fulgt tett av statsminister Jens Stoltenberg og hans folk på Statsministerens kontor. Statsminister Jens Stoltenberg har selv vært i kontakt med Kristiansund Arbeiderparti om saken etter at det ble kjent at Bondevik-regjeringen ikke maktet å fremme en sak for Stortinget før den gikk av. Sentrale representanter for Stoltenberg-regjeringen gir overfor Tidens Krav uttrykk for at de fant en sak som var langt mer umoden enn man kunne få inntrykk av da den forrige regjeringen holdt pressekonferanse om saken før valget. To av de tre regjeringspartiene har vært sterke lokale pådrivere for Atlanterhavstunnelen. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet lokalt har sendt en rekke klare meldinger til sine statsråder og statssekretærer. Senterpartiet har statsrådene i både Samferdsels- og Kommunaldepartementet, som begge håndterer viktige sider av saken.