Astrup: Kan ikke gripe inn i Biltema-disputt i Stavanger

Fylkesmannen nekter Biltema i Stavanger å selge produkter til bil, båt og hjem. Frp reagerer sterkt, men statsråd Nikolai Astrup sier han ikke kan gripe inn.

Biltema fortviler over at selskapet bare får lov til å selge byggevarer og verktøy og ikke produkter til båt, hjem og friluftsliv, som inngår i kjedens vanlige sortiment i sin butikk på Forus i Stavanger kommune.

Kommunen ville tillate salg av alle varer, men Fylkesmannen sa nei. Årsaken er at tomten er regulert for såkalt «plasskrevende handel», noe Fylkesmannen mener er til hinder for å tillate salg av båtutstyr, sykler og campingutstyr.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener dette er «regelrytteri som rett og slett grenser til galskap», ifølge Nettavisen. Frp-leder Siv Jensen har i samme avis kalt vedtaket «byråkratisk og næringsfiendtlig».

Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen har bedt kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) om å gripe inn overfor Fylkesmannen, men statsråden vender tommelen ned. Departementet har nemlig kommet til at det ikke foreligger feil ved vedtaket som gjør det ugyldig.

«Jeg kan på denne bakgrunn ikke se at departementet har grunnlag i forvaltningsloven for å gripe inn i saken. Fylkesmannen har truffet endelig vedtak i saken 7. august 2020, og vedtaket kan ikke anses ugyldig,» skriver han.