Assisterende prosjektledere - Statsbygg hovedkontor

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,7 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.

Statsbygg har 860 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist10.11.2014

Byggherreavdelingen har ansvaret for gjennomføringen av mange ulike, spennende og unike statlige byggeprosjekter over hele landet. Statsbygg ivaretar statlige krav til blant annet miljø, arkitektur og estetikk i all prosjektgjennomføring. Avdelingen består av åtte seksjoner som har kontakt mot ulike fagdepartement og statlige etater, samt to prosjektadministrative stabsseksjoner.

Noen av våre spennende prosjekter er Regjeringskvartalet, Campus Ås, Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, Nasjonalmuseet og Sysselmannen på Svalbard.

Statsbyggs egen utdanningsinstitusjon, Statsbyggskolen, tilrettelegger for kompetanseutvikling i virksomheten. For å fremme karriereutvikling internt er det utviklet en egen karrierestige for prosjektledere i Byggherreavdelingen. Ved oppstart i stillingen vil du også få tildelt en fadder.

Statsbygg rekrutterer nyutdannede fra studiesteder over hele landet. Stillingene vil passe for deg som er nyutdannet eller i ferd med å avsluttet ditt studium. En naturlig oppstart i stillingene kan være f.eks. sommer/høst 2015, eller tidligere.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven vil være å bistå en erfaren prosjektleder, slik at prosjektets målsetninger til kost, tid og kvalitet blir nådd. Oppgavene er blant annet:
 • Bidra til utarbeidelse av ulike kontraktsdokumenter og oppfølging av disse
 • Oppfølging av konsulenter og entreprenører
 • Statusrapportering
 • Oppfølging av endringer i forhold til rammer, byggeprogram og prosjektrapporter
 • Bidra til aktiv styring av usikkerheter i prosjektet
 • Oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
 • Erfaringstilbakeføring

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå
 • Det er ønskelig at kandidatene gjennom sitt studium har fått noe kjennskap til, og interesse for:
 • Prosjektfaglig kunnskap om ulike gjennomføringsmodeller, for eksempel LEAN, kontraktsformer
 • Interesse for bruk av relevante IT-systemer
 • BIM i byggeprosjekter
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver og en til tider hektisk hverdag
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, initiativrik og beslutningslojal
 • God representant mot kunder og samarbeidspartnere
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges mest profesjonelle byggherrer
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Et sterkt internt fagmiljø innenfor prosjektledelse og de ulike byggfagene
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Moderne lokaler i Byporten, ved Oslo S
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt mulighet for boliglån til gunstig rente
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1087 overingeniør ltr.55-56 for tiden fra kr. 466 800 til kr 474 500,- avhengig av kvalifikasjoner

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Geir Jensen, avdelingsdirektør - (+47) 909 70 957

Vis flere stillinger: