Sina Shadell er på plass i Asplan Viaks lokaler i Sandvika. Foto: Asplan Viak

Asplan Viak styrker satsing på bærekraftig avløpsrensing og ressursgjenvinning fra avløpsvann

For å styrke kompetansen innen avløpsrensing og ressursgjenvinning fra avløpsvann har Asplan Viak ansatt Sina Shaddel som gjennom sitt doktorgradsstudie har sett på hvilke konsept for rensing og slambehandling som gir best balanse mellom rensekrav, CO2-utslipp, energiutnytting og gjenvinning av næringsstoffer.

– Fremtidens avløpsrenseanlegg vil i mye større grad enn i dag ha karakter av rene fabrikkanlegg for å hente ut ressurser fra avløpsvann. Dette kan være rent vann til ulike formål, karbonnøytral energi og næringssalter som fosfor og nitrogen, skriver selskapet i en pressemelding.

– Bærekraftig avløpsrensing og resursgjenvinning fra avløpsvann er en viktig del av Asplan Viaks satsing på sirkulære løsninger. Det er stort behov for oppgradering av avløpsrenseanlegg fremover. Det er økende oppmerksomhet rundt sirkulære og bærekraftige avløpsløsninger, og med Sina får vi del i den raske utviklingen som foregår på dette området, sier divisjonsdirektør Per Christian Randgaard i meldingen.

Selskapet peker på at verdens matproduksjon avhenger av fosfor som er en ufornybar ressurs med begrenset tilgjengelighet.

– Prisen på fosfor må forventes å øke betydelig i fremtiden, som følge av høyere kostnader til utvinning av minkende ressurser og økt etterspørsel, skriver selskapet.

– I dag kaster vi bokstavelig talt vekk viktige fosforressurser i avløpet, ved at vi har valgt renseprosesser som gjør fosforet lite plantetilgjengelig og dermed lite egnet til gjenvinning. Med ny teknologi kan norske avløpsrenseanlegg spille en viktig rolle i en fremtidig sirkulær økonomi, gjennom en bærekraftig utnyttelse av ressursene i avløpsvannet til blant annet matproduksjon og energiproduksjon, sier Shaddel.