Asplan Viak avslører kloakk i Asker-vannet

I 40 av 100 private brønner som Asplan Viak har kartlagt i Askeer, er det påvist tarmbakterier fra kloakk.

Det skriver Budstikka i en artikkel i sin papirutgave.

800 eiendommer har, ifølge Budstikka, private avløp, og mange husstander vil nå få pålegg om å bygge renseanlegg for kloakken eller koble seg på det offentlige avløpsnettet.

Kommunestyret i Aker skal ha vedtatt at det ikke skal koste mer enn 250.000 kroner i investeringer for hver husstand å bygge renseanleggene, der hvor det blir påkrevd.

Undersøkelser som Asplan Viak har gjort, viser at omtrent 20 prosent av forurensingen i drikkevannet i Asker kommer fra private brønner, mens en litt større andel kommer fra lekkasjer fra det offentlige ledningsnettet. Omtrent halvparten av forurensingen kommer fra landbruket og naturen.