Ragde Eiendom har inngått en avtale med Aspelin Ramm om kjøp av Dynea eiendommene på Lillestrøm (bildet) og Hurum. Foto: Aspelin Ramm.

Aspelin Ramm selger eiendommer for 650 millioner til Ragde Eiendom

Ragde Eiendom har inngått en avtale med Aspelin Ramm om kjøp av Dynea eiendommene på Lillestrøm og Hurum. Prislappen er 650 millioner kroner.


– Vi rigger oss for vekst og selger to industrieiendommer. Eiendommen på Lillestrøm er på nesten 50.000 kvadratmeter og selges med en veldig lang leiekontrakt med Dynea. For oss som utvikler ligger utviklingsmulighetene litt for langt frem i tid. Vi har i dag utviklingsprosjekter for over 13 milliarder kroner i pipeline hvorav vår andel utgjør ca. 7 milliarder kroner. Disse prosjektene, og sikkert også noen nye, blir fokuset i årene fremover, sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm, en pressemelding.

En mindre eiendom på Hurum som også er utleid til Dynea inngår i transaksjonen.

Normal porteføljejustering

– Dette salget er en del av vår normale porteføljejustering. Det samme gjelder det nylig gjennomførte salget av kontoreiendom på Økern sammen med OBOS. Vi utvikler normalt for å eie evig, men noen ganger finner vi det hensiktsmessig å selge for å gå inn i nye utviklingsprosjekter, sier Bøyum.

– Vårt geografiske fokus er som tidligere Stor-Oslo og Gøteborg, hvorav sistnevnte utgjør omlag en fjerdedel av vår portefølje. Om veksten blir sterkest i Oslo eller Gøteborg avhenger hva vi kjøper. Begge markedene er prioritert fra vår side, fortsetter han.

Passer profilen

Kjøpet av de to industrieiendommene går inn i rekken av flere store kjøp Ragde Eiendom har gjort i Oslo-regionen de siste årene.

– Eiendommene på Lillestrøm og Hurum med Dynea som langsiktig leietaker passer vår profil veldig godt, kommenterer eiendomsinvestor Edgar Haugen.

Finansiell rådgiver

Pangea Property Partners har vært finansiell rådgiver for Aspelin Ramm i salgsprosessen. Advokatfirmaet Haavind har også bistått selger, skriver Aspelin Ramm i meldingen.