Ill. Plan1

Asker Entreprenør med enda et byggetrinn på Gjerdrum

Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør og Gjerdrum Boliger AS har skrevet avtale om oppføringen av enda et byggetrinn i Ask i Gjerdrum.

Avtalen gjelder byggetrinn 2 av prosjekt Skjønhaugtunet. Prosjektet er en totalentreprise med en kontraktssum på omtrent 107 millioner eks. mva. Forventet oppstart er våren 2019 med 16 måneders byggetid. Asker Entreprenør er allerede godt i gang med det første byggetrinnet.

Totalt skal det bygges 42 leiligheter. Bygningen oppføres generelt med bærende konstruksjoner i betong og brannisolert stål.