Nytt tilbygg på Prinsdal skole i massivtre. Ill. Spinn arkitekter

Asker Entreprenør bygger ny ballbane og tilbygg i massivtre på Prinsdal skole

Undervisningsbygg og Asker Entreprenør har signert kontrakt for å bygge på Prinsdal skole i Oslo. Generalentreprisen har en verdi på 52 millioner kroner.

Oppdraget er å bygge et tilbygg i 3 etasjer, på 1.350 kvadratmeter, i tilknytning til eksisterende hovedbygning på Prinsdal skole. Tilbygget er et pilotprosjekt for bruk av massivtre-konstruksjon i Undervisningsbygg sine skoler. Påbygget er passivhus og bygges etter Tek10.

Prosjektet inkluderer flere ting, blant annet å rive en midlertidig paviljong, og bygge en ny ballbane.

Administrerende direktør i Undervisningsbygg Rigmor Hansen, signerte kontrakten sammen med Bjørn Sikkeland i Asker entreprenør.

Tilbygget skal være ferdig i juni 2019 og utomhusanlegget høsten 2019. 

Bjørn Sikkeland, Rigmor Hansen og Anette Dahl.