Peab Asfalt fikk kvalitetstrøbbel når slitelaget skulle legges på E6 mellom Fåvang og Ringebu. Nå må slitelaget over tre kilometer freses og nytt slitelag legges. Illustrasjonsfoto

Asfalttrøbbel for Peab - må frese opp tre kilometer nylagt E6-asfalt

Feil kvalitet på den nylagte asfalten på E6 mellom Fåvang og Ringebu i Gudbrandsdalen, har medført at Peab Asfalt må frese opp og legge nytt slitelag over en strekning på tre kilometer.

Det er avisa GD som var først ute med nyheten (sak åpen for abonnenter). Avisa melder at arbeidet med å frese topplaget og legge ny asfalt starter mandag 24. august.

Cato Løkken, avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i området øst i Statens vegvesen, opplyser til Byggeindustrien at det er Peab Asfalt som har hatt asfalteringskontrakten på strekningen.

Peab Asfalt hadde tidligere fått i oppdrag å asfaltere en strekning på 4,3 kilometer. Nå må det altså slitelag freses og nytt slitelag må legges på tre kilometer av den aktuelle strekningen. Statens vegvesen opplyser at asfaltentreprenøren har hatt en kontrakt på 25,9 millioner kroner eks. mva på strekningen mellom Fåvang og Ringebu.

Feil resept

– Hva har gått galt her teknisk?

– Det er ikke brukt den resepten som er foreskrevet i kontrakten. Det har medført at resultatet ikke ble som forventet, sier Løkken til Byggeindustrien.

Han fastslår at entreprenøren har gjort en feil.

– I og med at det har vært brukt feil resept, kan det også bli feil med valsing. Det er totalresultatet som har blitt feil i dette tilfellet, sier han.

Løkken opplyser at det er partier hvor asfalten svetter og at det har blitt glatt. Fartsgrensen i det aktuelle området er allerede redusert

– Vi vet heller ikke hvordan asfalten utvikler seg over tid. Det kan gå kort tid før det skjer noe med den, for eksempel at det oppstår hulrom og at asfalten sprekker opp, sier Løkken.

Ikke trafikksikkert

Statens vegvesen håndterer saken som en reklamasjonssak, og det er entreprenøren som må ta ekstrakostnaden med å frese og legge nytt slitelag.

– Kvalitetsavvik skjer fra tid til annen, men det er ikke ofte vi må ta opp asfalten. Men i dette tilfellet er det ikke forsvarlig å la den ligge av trafikksikkerhetsmessige årsaker, sier han.

– Er det ikke mulig å oppdage slike feil før alt er ferdig?

– Det tas prøver etter hvert, og man ser resultatet. Svetting fra asfalten som gir glatte partier ser man ikke før asfalten er ferdig lagt, sier han.

– Kan en slike hendelser bidra til at entreprenørene blir mer observante?

– Jeg vil tro entreprenøren er interessert i å unngå dette i fremtiden. I dette tilfellet påløper det en betydelig kostnad for entreprenøren, sier Løkken.

Peab Asfalt: – Sammensatte forhold

Kommunikasjonssjef Erik Riste i Peab Asfalt opplyser til Byggeindustrien har det er flere og sammensatte forhold som har medvirket til at kvalitetsfeil har oppstått mellom Fåvang og Ringebu.

– Er det en svikt i kontrollrutinene, eller er dette feil som naturlig kan skje i forbindelse med asfaltarbeid?

– Det er forhold vi nå kartlegger. Dette er hendelser som sjelden forekommer, men det er beklagelig at det skjer, skriver han i en e-post til Byggeindustrien.