Asfalterer parkeringshus på Gardermoen

NCC Roads har inngått en kontrakt med Oslo lufthavn om legging av støpeasfalt i det nye parkeringshuset på Gardermoen. Kontrakten er verdt 16 millioner kroner.

- Dette er en av de største kontraktene om asfaltering av parkeringshus vi har inngått, sier arbeidsleder Knut Hammer ved NCC Roads Region Øst. I parkeringshuset vil det bli lagt en type støpeasfalt som er vanntett og svært slitesterk. Støpeasfalten vil bli produsert i NCC Roads asfaltfabrikk på Lierskogen. Det nye parkeringshuset blir på seks etasjer og skal ha plass til 2 400 biler. Totalt areal som skal dekkes med støpeasfalt er 51 000m². Oppstart for prosjektet er 10. april 2007, og jobben vil pågå fram til midten av oktober. Rundt 15 personer vil være involvert.