Asfalt-vendetta?

NRK fortsetter sin kanonade mot Veidekke i asfalt-saken. Nå er man kommet til serien gamle ”saker”. Onsdag kveld ble det kjørt frem en ”ny” gammel sak fra 2003 som gjaldt et angivelig forhold mellom Kolo Veidekke og Mesta  i Rogaland. Om det har vært en sak eller ikke kan selvsagt diskuteres. Veidekke bestrider det – og saken ble henlagt av Konkurransetilsynet.

Nå tror vi at alle parter er tjent med å få klarhet i det som har skjedd i Midt-Norge. At noen har behov for å stå frem på fjernsyn kan så være (bare man tar ordet asfalt i sin munn blir man intervjuet på direkten av NRK), men det viktigste er at Konkurransetilsynet og Økokrim får jobbe med det som er den nye saken.

Veidekke har lagt ut en fyldig dokumentasjon om saken fra 2003. For vår del tar vi overhode ikke stilling til hva som er rett eller galt i disse sakene. Vi ønsker bare at man kommer til bunns i dette. Vi har heldigvis organer som Konkurransetilsynet og Økokrim som skal ta seg av slike saker i rettstaten Norge.

I 2008 var alle sjefene i de aktuelle asfaltselskapene innkalt på teppet til Vegdirektøren. Der ble det gitt forsikringer om at ulovlig prissamarbeid aldri skulle skje igjen. Det var enighet om å legge gamle saker bak seg og jobbe for et rent marked.  At enkeltmedarbeider har laget sine egne "private"  samarbeidskonstellasjoner  i ettertid, er en sak som nå må undersøkes. Men det å fortsette den skittkastingen som vi nå ser selskapene mellom, mener vi er til stor skade for hele byggenæringen.

Vi mener at byggenæringens organer bør lage en objektiv oversikt over hele sakskomplekset. Så får Konkurransetilsynet og Økokrim komme med sine konklusjoner – og så får de som har gjort ulovligheter gjøre opp for seg.

Muligens er det noen i NRKs redaksjon som gjerne vil ha en SKUP-pris for uavhengig gravejournalistikk. For vår del synes vi at en del av reportasjene begynner å bli temmelig utvannet.

Enkelte hevder at NRK kanskje lar seg bruke i kampen om asfaltkontrakter i år. Kolo Veidekke fikk store deler av markedet i fjor – og med et massivt mediekjør vil selvsagt Statens Vegvesen bli utsatt for et enormt press dersom det skulle gjenta seg.

Dette er en sak som opplagt får mange til å engasjere seg. Det mangler ikke på kritiske kommentarer. Noen har kraftige personangrep i seg. Også Byggeindustrien er blitt kritisert. Noen mener at vi har tatt parti i saken. Det har vi ikke gjort. I Byggeindustrien nr. 2 har vi en svært så kritisk leder hvor vi skriver at asfaltsaken har gjort ubotelig skade på omdømme til den samlede byggenæring. Vi har også tidligere kommentert saken på lederplass her på bygg.no.

Vi har også sluttet oss til de innspill som er kommet fra EBA og BNL som krever full gjennomgang av saken. Våre spalter har vært åpne for alle innlegg som holder seg innenfor de regler for ytringsfrihet som loven stiller. Nå har vi tillit til at Konkurransetilsynet og Økokrim behandler saken fra Trøndelag raskt. Vi opptrer på innen måte som noen forsvarsadvokat for enkeltbedrifter. Vi forventer at de aktuelle bedriftene selv er i stand til å ivareta sine interesser.

Vi har gang på gang sagt at nå må det ryddes opp i asfaltbransjen. Vi har krevd at asfaltbransjen blir helt hvit – kritthvit - og at det ikke skal være noe som helst grums i næringen. Og det er selvsagt ledelsen i selskapene som har hovedansvaret for å rydde opp.