Asak Miljøstein avd. Stjørdal

Asak Miljøstein med EPD på belegningsstein og mur i betong

Asak Miljøstein har utviklet EPD i tråd med EN ISO 14025, 8.1.4.

Miljødeklarasjonen gjelder samtlige betongprodukter produsert ved bedriftens fem fabrikker.

Det er Terje Gaarden ved Asak Miljøsteins avdeling i Stjørdal, som har gjennomført prosjektet sammen med Østfoldforskning.

- Miljødeklarasjonen oppsummerer produktets miljøprofil fra vugge til port og er viktig dokumentasjon for oss i konkurranse med andre produkter, sier Gaarden.

Asak Miljøstein har fokus på grønne verdier og er svært fornøyd med å ha en EPD på plass.

Asak Miljøstein har fem fabrikker fordelt over hele landet (Nord-Norge, Midt-Norge, Østlandet og Sørlandet). Lokal produksjon med nærhet til markedet bidrar til en ekstra miljøgevinst. Ifølge administrerende direktør i Asak Miljøstein, Jørn-André Hammer, er dette et viktig poeng i et miljøperspektiv, siden stein og mur er produkter med høy egenvekt.