Arveoppgjør skal gjennomgås av Statens vegvesens internrevisjon

I artikler i Dagbladet 23. juni og i Haugesunds Avis 24. juni, er det omtalt et arveoppgjør etter en tidligere grunneier i Haugesund-området/Skjold. I artiklene stilles det spørsmål ved integriteten til en av Statens vegvesens ansatte.

Vegdirektøren tok 25. juni initiativ til at saken gjennomgås i sin fulle bredde av etatens revisjon. Vegsjefen i Rogaland opplyser at gjennomgangen av saken er i samsvar med den ansattes ønske. Bakgrunnen for saken er at seksjonssjefen ved Statens vegvesen Rogaland reiste til Skjoldastraumen i Tysvær i 1977 for å forhandler med grunneiere i forbindelse med en ny bru som Vegvesenet skulle bygge. Den første bonden som det ble forhandlet med for å få grunn til den nye brua var Oskar Mehus. Etter først å ha blitt kjeppjagd fra gården, ble Vegvesenets medarbeider etter hvert venn med bonden. Det endte med at småbrukeren gjorde Vegvesenets mann til hovedarving i sitt testamente. Arvingene etter bonden mener Vegvesenets mann har misbrukt sin stilling, og at odelsretten til gården skal overføres til de nærmeste gjenlevende slektningene.