Arve Fauske fikk Gullfeiselen

Under åpningen av Fjellsprengningskonferansen på SAS-hotellet på Holbergs Plass i Oslo, delte formann Bjørn Nilsen i NFF ut foreningens høyeste utmerkelse, Gullfeiselen. Feiselen gikk i år til Arve Fauske i Dyno Nobel.

Fauske har vært svært aktiv med bransjearbeid gjennom hele karrieren. Han er en person de fleste i bransjen har et forhold til. Gjennom 40 år har han skrevet en rekke publikasjoner, og holdt en rekke fordrag. Han har blant annet stått på talerstolen under Fjellsprengningskonferansen en rekke ganger. Fauske har en spesiell kunnskap innen skyteteknikk, og denne kunnskapen er noe hele bransjen har hatt nytte av. Gullfeiselen er en utmerkelse for fremragende innsats for Norsk bergteknologi. Styret står fritt i sine vurderinger. I følge statuttenes §4 kan Styret etter sitt skjønn velge å utdele en feisel, ingen eller flere samme år. I de senere år har Styret gjerne lagt vekt på innsats av samlende karakter.