Workshop Bemanning var et av selskapene som deltok på messen. De fortalte blant om sin store mobile anleggssatsing.

Arrangerte stor jobbmesse i Fosen

Fosen opplever gode tider og forventer en enorm aktivitetsøkning i området. Dette skyldes i hovedsak den omfattende utbyggingen av den nye kampflybasen på Ørlandet.

Men de har også andre vekstområder. Marine Harvest etablerer seg i Bjugn, det kommer en storstilt utbygging av vindmølleparker i Nord-Fosen og en generell kraftig vekst i teknologi- og industriell utvikling i Leksvik og Rissa.

For å løse ale disse oppgavene må man knytte til seg mer arbeidskraft. Dermed ble det 17. september arrangert en stor jobbmesse for hele Fosen. Den ble arrangert i Ørland kultursenter, for å få en nær tilknytning til Ørland Hovedflystasjon (ØHF). ØHF var en av hovedsamarbeidspartnere under årets messe. Jobb- og utdanningsmessen skulle være en arena der dagens og fremtidens virksomheter i Fosen skulle markedsføre seg, både med tanke på aktuelle prosjekter, og ikke minst -deres behov for kompetanse i årene som kommer.

Mange deltok
Her fikk rundt 700 jobbsøkere, elever og studenter møte arbeidsgiverne. Totalt det 60 virksomheter på messen. Dette ble lagt opp slik at man kunne se på hvilke behov næringslivet har både i nær framtid, men også på lengre sikt, slik at man kan velge et utdanningsløp som fører til jobb.

I tillegg til å tilby en jobb- og utdanningsmesse hvor man kunne treffe bedrifter på deres stand, var det også satt opp flere foredrag for både elever, jobbsøkere og deltakende bedrifter. Det er første gang man arrangerte en messe av denne typen i omradet. Bak arrangementet sto NAV Rissa, NAV Åfjord, NAV Bjugn og NAV Ørland.

Enorm utbygging
Utbyggingen av Ørland Hovedflystasjon er en enorm utbygging. Man begynner nå å nærme seg signering av den første store kontrakten, byggingen av Skvadronbygget. Entreprisen inneholder grunnarbeid og fundamentering. Entreprisen vil videre omfatte konstruksjon i plasstøpt betong, elektroniske installasjoner og tilknytning til infrastruktur. Bygningen vil bli på ca 9300 kvm BTA. Tilbudsperioden for generalentreprisen er senhøsten 2014 med kontraktsinngåelse vinteren 2015. Byggestart er planlagt våren 2015 med ferdigstillelse Neste bygg ut er administrasjonsbygget.

Det var mye folk innom jobbmessen.