Statsbygg tok i bruk en elektrisk gravemaskin på Livsvitenskapsbygget på Blindern i Oslo. Foto: Statsbygg

Arrangerer konferanse om utslippsfrie byggeplasser

Statsbygg og andre sentrale aktører arrangerer i neste uke en digital leverandørkonferanse om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Bygg- og anleggsbransjen står årlig for store klimagassutslipp, og det jobbes derfor med å redusere utslippene på en rekke byggeplasser.

Nå går Statsbygg sammen med andre sentrale aktører i byggenæringen om en leverandørkonferanse der målet er å finne nye gode løsninger.

– Gjennom godt samarbeid og god dialog ønsker vi å nå målet om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser raskere, sier direktør Anders Fylling for Statsbyggs faglige ressurssenter.

Formålet med konferansen er å bidra til raskere innføring av utslippsfri teknologi på norske byggeplasser.

Den digitale konferansen finner sted onsdag 23. september.