Arne Knaben ny administrerende direktør i Volvo Maskin

Arne Knaben triltrådte i stillingen som administrerende direktør i Volvo Maskin AS 1. november.

Knaben har erfaring fra ulike stillinger i Volvo-konsernet, deriblant vice president HUB MEENA (Middle East, East and North Africa), Volvo Trucks International, managing director for Volvo Group UK & Ireland og president Volvo Group Australia.

Knaben er utdannet maskiningeniør kombinert med fag innen industriell økonomi og startet sitt yrkesliv som landbruksmekaniker. Han overtar stillingen etter Gunnar Thorud, som etter fire år i Volvo Maskin, blir hovedansvarlig for Productivty Services i konsernet.

- I løpet av de siste fire årene har Volvo Maskin, ledet av Gunnar Thorud, fokusert på implementeringen av strategisk og operasjonelt forbedringsarbeid med mål om å skape nærhet mellom kunde og forhandler for å bli enda bedre til å møte kundenes behov. Tett samarbeid gjennom alle ledd, fra produktutvikling til fabrikk, via forhandler og ut til kunde har vært avgjørende i forbedringsarbeidet, heter det i en pressemelding fra selskapet.

- Det gleder meg å meddele at Arne Knaben tiltrer som administrerende direktør for Volvo Maskin AS. Arnes brede erfaring fra ulike lederstillinger i Volvo-konsernet vil være en viktig ressurs for Volvo Maskin fremover. Jeg vil at vi alle ønsker Arne hjertelig velkommen og gir ham vår fulle støtte når han nå tar fatt på denne spennende utfordringen, sier Val Ledden, styreleder i Volvo Maskin i meldingen,

- Ettersom jeg får innsikt i Volvo Maskin AS sin strategiske retning og hvordan de har arbeidet de siste fire årene, ser jeg at dette er noe jeg kan identifisere meg med. Jeg motiveres av, og har stor tror på denne måten å jobbe på. Det er lagt en god grunnmur og sammen med teamet i Norge vil jeg fortsette på denne reisen, med spesielt fokus på kontinuerlig forbedring og, som vi alltid gjør i Volvo, etterstrebe å sette kunden i sentrum, sier Arne Knaben, administrerende direktør Volvo Maskin AS i meldingen.

Arne Knaben vil rapportere direkte til Val Ledden, head of retail development & key accounts.

For å sikre et så sømløst lederskifte som mulig vil Gunnar Thorud ha en nøkkelrolle i overleverings- og onboardingsprosessen, melder selskapet.