Armering og stål i AutoCAD

Nestor og Teknisk Data har inngått en samarbeidsavtale som gir Nestor ansvaret for salg og markedsføring av AutoCAD-applikasjonene RCAD Reinforced Concrete og RCAD Steel i Norge.

Produktene inngår i Robot-Office, en helhetlig løsning fra RoboBAT. Endelig finnes det en moderne og effektiv AutoCAD-basert løsning for armeringstegning og stålkonstruksjoner. RCAD inngår i Robot Office, en produktfamilie med sømløs, toveis integrasjon mellom alle programmoduler; helt fra arkitektens konseptmodell, via DAK, analyse- og beregninger, til detaljtegninger og materiallister. Ingen data går tapt på grunn av konverteringer. Rutinearbeid reduseres til et minimum, og dobbeltarbeid elimineres. En full 3D arkitektmodell laget i Autodesk Architectural Desktop (ADT) (hvor alt er beskrevet), kan eksempelvis overføres til Robot Office, hvor modellen styrkeberegnes og dimensjoneres etter f.eks Norsk Standard, for så å føres tilbake igjen i ADT. Modulene er dessuten åpne mot omverden gjennom internasjonale utvekslingsstandarder som IFC og andre. Teknisk Data er enedistributør for Robot i Norge. Avtalen med Teknisk Data innebærer at Nestor nå får fullt forhandleransvar for RCAD, som er modellerings- og detaljeringsverktøyene for stål og betong, mens Teknisk Data vil rendyrke sin virksomhet med styrkeberegning og dimensjonering i Robot Office. - Vi vektla tre ting når vi tidligere i år valgte RCAD og Robot Office, sier rådgivende ingeniør Erik Mikalsen i Barlindhaug Consult AS. - Funksjonaliteten i programmene, med direkte integrasjon mellom beregninger og tegneverktøy. Gunstig pris. Pluss at verktøyene er basert på AutoCAD, noe som ivaretar våre tidligere investeringer i programvare og kunnskap. - Nå gleder vi oss til å ta RCAD ut i det norske markedet, sier daglig leder Halvor Jensen i Nestor. - Vi, og markedet, har lenge savnet en helhetsløsning på byggsiden. Nå har vi den. ADT, MagiCAD og RCAD blir sammen med Teknisk Datas beregnings- og analyseprogrammer i Robot Office en komplett løsning. - Flere og flere ingeniør- og konsulentselskaper ser nemlig ut til å bli multidisiplin, fortsetter Jensen. - De ser på helheten og ønsker å dekke alle fagområder. Fra arkitekt til ferdigstilling. Vi har hatt stor suksess med MagiCAD for installasjonssiden, med hele 350 lisenser solgt i Norge. Deriblant til alle de store konsulentselskapene. Nå tror vi på å bli markedsleder med RCAD og vår integrerte helhetsløsning også. - Disse virksomhetene vil oppnå store gevinster ved å tenke helhet og sømløs integrasjon.