Arkitekten som leder for tverrfaglige team

StedOslo, Norge
ArrangørNAL
Fra28.10.2014
Til28.10.2014
TidspunktTirsdag kl 12.00 - 16.00

Målet med dette kurset er å dyktiggjøre arkitekter til å innta en ledende rolle i tverrfaglig samarbeid. Prosessene endres der flere aktører enn tidligere er involvert fra start.

Arkitekter er skolert til å ivareta helheten, konseptet og grunnideene gjennom alle faser i prosjektet Arkitekten er derfor godt rustet til å ha en ledende og koordinerende rolle.

Kurset tar for seg hvordan arkitekten kan samle gode team med rett kompetanse og bruke dem på fornuftig måte til riktig tid. Arkitekten kan være den som bygger bro mellom ulike profesjoner og fagfelt innad i prosjektet. Det forutsetter at man må kunne tale et felles språk med bransjens andre aktører, både på byggherresiden, blant faglige aktører og overfor media og myndigheter.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter og andre interesserte.

Påmeldingsfrist: 27. oktober

Program og påmelding