Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arkitekt og entreprenør må betale 13,5 millioner i erstatning

Solem Arkitektur AS og entreprenør Sagbakk AS er dømt til å betale erstatning etter at nye boliger i Fagerlia i Trondheim fikk omfattende fukt- og råteskader.

Bare måneder etter overtakelse av to tomannsboliger i Trondheim våren 2014 begynte å det å lekke vann inn fra taket, og det ble etter hvert oppdaget store fukt- og råteskader i husene. Byggene var oppført med ferdigproduserte tak- og veggelementer fra Latvia.

Nå er arkitekt Solem Arkitektur og entreprenør Sagbakk dømt til å betale kjøperne av de fire boligene en erstatning på til sammen 13,5 millioner kroner, skriver Adresseavisen i en artikkel på sine nettsider.

Ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett var taket bygget uten fungerende lufting, mens det på ytterveggene ble brukt trefiberplater som trakk inn vann. Både tak og vegger måtte rives under det omfattende utbedringsarbeidet.

Tvangsoppløst

Advokat Dag Herrem hos advokatfirmaet Immer i Trondheim representerer de fire parene som kjøpte boligene. Han sier til Adresseavisen at han tror klientene vil si seg fornøyde med resultatet fra tingretten.

– Nå tror jeg roen senker seg. Når man starter en sak er man aldri sikker på å vinne, men etter tingrettens behandling var jeg rimelig sikker på at dette ville gå veien, sier han.

Kjøperne krevde opprinnelig erstatning på til sammen 14,1 millioner. Retten reduserte kravet med 600.000 kroner på grunn av usikkerhet og standardheving på utearealer etter utbedring.

Utbyggingsselskapet Trondheim Panorama AS var tiltakshaver og utbygger for de fire boligene, men selskapet ble tvangsoppløst i 2016 på grunn av manglende årsregnskap. Kjøperne tok etter dette ut stevning mot selskapene Solem Arkitektur og Sagbakk, som var henholdsvis ansvarlig søker for prosjektet og ansvarlig utførende for blant annet betong og tømrerarbeid.

Begge selskapene la i retten ned påstand om frifinnelse, og la i stedet skylden på utbyggerne i Trondheim Panorama AS og på hverandre, skriver Adresseavisen.

Frykter konkurs

Solem hevdet at det var avtalt med utbyggingsselskapet at de ikke hadde ansvar for prosjekteringen, og at de ikke hadde ansvar for verken dette eller utførelsen. Ifølge Sagbakk skulle ikke entreprenøren stå som ansvarlig for annet enn betong- og radonarbeider, ettersom utbyggingsselskapet ikke godtok deres pristilbud for de andre byggearbeidene. Ifølge selskapet ble de ført bak lyset av utbygger som skulle varsle kommunen om dette.

Ingen av selskapene nådde frem med sine synspunkter i retten. Dommeren slår fast at manglende delvis skyldes feilprosjektering og delvis dårlig utførelse, og legger ansvaret for den mangelfulle prosjekteringen på Solem.

Sagbakks advokat Stig Rune Østgaard hos advokatfirmaet Christian Wiig & Co. sier at de er sterkt uenige i dommen, og at Sagbakk uansett ikke ville være i stand til å betale en slik erstatning.

– Enten vil dommen bli anket, eller så vil han begjære seg konkurs. Dette er et svært lite firma, sier Ødegaard til Adresseavisen.