Århundrets Byggverk i Trøndelag

Nå er kåringen av Århundrets Byggverk i Norge i full gang. Konkurransen vil foregå nå fremover i de respektive fylker og regioner.

De regionale konkurransene skjer i regi av lokale EBA-avdelinger med jurystøtte fra bl.a. NPA og RIF. Det nomineres fra fem til ti lokale byggverk som presenteres for befolkningen via lokale- og regionale medier. Vinnerprosjektene får en egen plakett som synlig bevis på at folkets mening. Bygg.no/Byggeindustriens lesere inviteres til å delta i avstemmingene. På denne siden vil alle de lokale kandidatene presenteres. Først ut er de ti nominerte i Trøndelag. Juryen som har plukket ut kandidatene i trøndelag har bestått av: prosjektleder Erik Rinnan, arkitekt Per Audun Letnes, byantikvar Gunnar Houen og sekretær Kjell Solum. De ti nominerte i Trøndelag er: 1. NTHs hovedbygning Trondheim 2. Hotel Royal Garden Trondheim 3. Erkebispegårdens nye del Trondheim 4. Skarnsundbrua Inderøy 5. Trones Gård Verdal 6. Norveg-kystmuseet Rørvik 7. Politihuset Trondheim 8. Elgesæter bru Trondheim 9. Hytta til Ingrid E. Hovig Mokkavatnet i Ongdal 10. Industrianlegg Norske Skog Skogn Du kan avgi din stemme med SMS. Skriv

BD (mellomrom) Trøndelag

(mellomrom) byggverkets navn. Meldingen sendes til

1985

og koster kr. 5 pr. melding. Du kan også gi din stemme ved å sende en e-post til

firmapost@bygg.no

Husk å skrive navn på regionen (for eksempel Trøndelag) i e-posten i tillegg til byggverkets navn. Kåringen for Trøndelag avsluttets 30. juni.