Århundrets byggverk i Østfold

Konkurransen Århundrets Byggverk fortsetter, og nå er Østfold stoppested.

De regionale konkurransene skjer i regi av lokale EBA-avdelinger med jurystøtte fra bl.a. NPA og RIF. Det nomineres fra fem til ti lokale byggverk som presenteres for befolkningen via lokale- og regionale medier. Vinnerprosjektene får en egen plakett som synlig bevis på at folkets mening. Bygg.no/Byggeindustriens lesere inviteres til å delta i avstemmingene. De nominerte er: Svinesundsbruene Gammelbrua har lengde 420 meter og bredde 9,5 meter, den ble bygget av 150 mann på 4 år og åpnet 15. juni 1946. Den kostet 3.2 mill. kr. Nybrua har lengde 704 meter og bredde 28,2 meter, den ble bygget av 120 mann på 2,5 år og åpnet 10. juni 2005. Den kostet 650 mill. kr. Vamma kraftanlegg Det største kraftanlegget i Norges største elv. Bygget på initiativ av Sam Eide og åpnet i1910. Arkitekt var Thorvald Astrup. Anlegget ble utbygget i 1970. Fallhøyden i fossen er 27 meter, på det meste passerer 4500 m3 vann pr. sekund Fredrikstad bibliotek Bygget sto ferdig i 1926 etter at kong Håkon la ned grunnsteinen i 1917. En arkitektkonkurranse ble vunnet av reguleringssjef August Nielsen og arkitekt Harald Sund fra Kristiania. Bygningen ble fredet i 1992 ut fra arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Gangbru over Vesterelva i Fredrikstad Brua ble åpnet 17.mai 2003, den ble bygget etter et vinnerutkast utført av lokale firmaer Griff Kommunikasjon, Borg Technology og Sivilingeniørene Inglingstad & Tørnqvist AS. Det spesielle ved brua er at de to 29 meter lange klaffene er utført i materialet fiberarmert polymer. Kokeribygget på Borregaard Industrifylket Østfold har mange markerte industribygg, det ruvende kokeribygget i arkitekt Arne Pedersens funksjonalistiske formspråk er et godt eksempel. Det ble bygget i 2 etapper, i 1950 og 1956. Statens hus i Moss Huset er administrativt senter for fylkesmannen og alle relevante statlige etater i Østfold. Bygget ble åpnet i 1993 og arkitekter var Jansen Arkitekter AS. Bygget er på 6000 m2 gulvflate. PM 6 bygget, Norske Skog/ Saugbrugs Dette er også et eksempel fra Øsfold- Industrien. Byggingen startet i1990 med utsprengning av 1 mill. m3 fjell, etter montasje av utstyr og maskiner startet produksjonen i februar 1993.Bygget har en gulvflate på 39650 m2. Arkitekt for prosjektet var Peter Collet Jørgensen. Stemme Du kan avgi din stemme med SMS. Skriv BD (mellomrom) Østfold (mellomrom) byggverkets navn. Meldingen sendes til 1985 og koster kr. 5 pr. melding. Du kan også gi din stemme ved å sende en e-post til firmapost@bygg.no Husk å skrive navn på regionen (for eksempel Oslo) i e-posten i tillegg til byggverkets navn. Avstemmingen avsluttes torsdag 30. juni kl. 24.