Arealplanlegger med GIS-kompetanse - Oslo eller Trondheim

Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

FirmaMiljødirektoratet
FylkeFlere fylker
StedOslo eller Trondheim
Søknadsfrist10.11.2014

Seksjon for Miljødata er et kompetansesenter med ansvar for å koordinere og samordne Miljødirektoratets arbeid med miljødata. Vår rolle er å gi råd og støtte til enheter som har ansvaret for,- eller skal etablere miljødata og fagsystemer.

Vi skal styrke vårt arbeid i bruk av miljødata innen arealplanlegging og konsekvensutredning, bidrag til utvikling av det offentlige kartgrunnlaget, kartproduksjon, analyser og statistikk. Stillingen er lagt til Miljødataseksjonen, men innebærer et tett samarbeid med seksjons for arealplanlegging og fylkesmannsstyring.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegging og produksjon av miljødata for bruk i arealplanlegging og konsekvensutredning.
 • Veiledning og brukerstøtte for våre brukere, i første rekke Fylkesmannens miljøvernavdeling og veiledning på nettstedet Miljøkommune.no
 • Bistand i planfaglige vurderinger
 • Produksjon av temakart, GIS-analyser og arealstatistikk
 • Teknisk kvalitetssikring av data som skal inn i Miljødirektoratets fagsystem og databaser
 • Standardisering av Miljødirektoratets datasett og utvikling av det offentlige kartgrunnlaget (DOK)
 • Videreutvikling av kvalitetssikringsrutiner knyttet til stedfestet miljøinformasjon
 • Drifte og videreutvikle Miljødirektoratets karttjenester

Kompetanse:

 • Relevant høyere utdannelse av minst 3 års varighet
 • Sterk teoretisk og teknisk kompetanse innenfor fagområdet, herunder solid GIS-kompetanse og forståelse
 • Erfaring fra arealplanlegging og/eller konsekvensutredning
 • Kjennskap eller kompetanse til SOSI og GML, ESRI-programvaren, FME og annen relevant GIS-programvare
 • Behersker norsk (begge målformer) og engelsk muntlig og skriftlig (arbeidsspråket vil være norsk)

Personlige egenskaper:

 • Praktisk orientert/løsningsorientert med evne til å operasjonalisere løsninger.
 • En initiativtaker som evner å lede prosesser fra start til resultat
 • Jobber godt selvstendig, men samtidig en lagspiller som legger til rette for samarbeid og relasjonsbygging på tvers av seksjoner så vel som eksternt med samarbeidspartnere
 • Har gode evner til samarbeid, relasjonsbygging og å jobbe på tvers mellom seksjoner, avdelinger og etater.
 • Evne til å formidle og dele egen kunnskap

Vi tilbyr:

 • En stilling med stort handlingsrom og muligheter for påvirkning både av egen stilling og seksjonens utvikling
 • Faglige utfordringer og store muligheter for individuell utvikling i godt arbeidsmiljø
 • Ett bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn som avdelingsingeniør i ltr. 54- 59 eller overingeniør/senioringeniør i ltr 60-65 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.

Miljødirektoratet har kontorer i både Oslo og Trondheim. Tilholdssted for den aktuelle stillingen holdes åpent og vurderes på bakgrunn av innkommende søknader. Ustrakt nasjonal reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

Spørsmål kan rettes til seksjonsleder Torfinn Sørensen mobil 930 85 157 e-post: torfinn.sorensen@miljodir.no, seksjonsleder Trond Simensen 415 09 167 e-post trond.simensen@miljodir.no eller Mercuri Urval ved Anne Cecilie B. Flaa tlf. 975 59 089

Søk stilling

Vis flere stillinger: