Arealplanlegger / Landskapsarkitekt

Vestre Toten kommune har ca. 13000 innbyggere og ligger sentralt til på Østlandet, 1 mil sør for Gjøvik og 11 mil nord for Oslo. Rv. 4 og Gjøvikbanen går igjennom kommunen. Administrasjonsstedet er Raufoss hvor også en av Norges største industriparker ligger med ca. 3000 ansatte. Flere uavhengige undersøkelser og evalueringsrapporter viser at Vestre Toten er en kommune med særlig godt arbeidsmiljø. Kommunen er godt tilrettelagt for barnefamilier med god barnehagedekning, flott natur og et rikt tilbud innenfor friluft, kultur og foreningsliv.

Er du innflytter, så les mer på kommunens hjemmesider og informasjon om Gjøvikregionen. Se; www.vestre-toten.kommune.no for nærmere informasjon om kommunen og www.gjovikregionen.no for informasjon om regionen.

FirmaAdecco for Vestre Toten kommune
FylkeOppland
StedRaufoss
Søknadsfrist13.10.2013

Vil du bidra med din kreativitet og bistå Vestre Toten kommune til videre utvikling og vekst?
Stillingen byr på spennende oppgaver fremover med blant annet revidering av kommuneplanens arealdel og delprosjekter innen sentrumsutvikling. Vi søker deg som er idérik og evner å se arealplanlegging i et helhetsperspektiv for utviklingen av kommunen som helhet.

Planavdelingen har en "flat struktur", dvs mest mulig tillitt og ansvar til den enkelte medarbeider. Du vil ha fagansvar og følge prosesser fra start til mål innenfor dine ansvarsområder, og rapporterer direkte til plansjefen. Du vil samarbeide tverrfaglig med 15 godt kvalifiserte medarbeidere. Ansvarområder i planavdelingen er kommuneplan, miljøvern, reguleringsplaner, byggesaker, oppmåling, geodata, eiendomsskatt, jordbruk, skogbruk og viltforvaltning. Du blir en del av et miljø som er løsningsorientert, humørfylt og som ønsker kontinuerlig forbedring.

Vi ser helst at du søker elektronisk. Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til Offentleglova §25. Vi gjør oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført på søkerlisten, men vi vil kontakte deg for at du skal kunne ta stilling til det.

Ta kontakt med undertegnede om du ønsker nærmere informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide / behandle reguleringsplaner
 • Behandle dispensasjonssøknader
 • Utarbeide utbyggingsavtaler
 • Utvikling av kommunale bolig og næringstomter
 • Delta i kreativt og tverrfaglig utviklingsarbeid for kommunen, f.eks kommuneplan, kommunedelplaner (sentrumsutvikling) eller opp mot bestemte brukergrupper
 • Arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses etter kompetanse og interesse, og det vil kunne være endringer i oppgaver med bakgrunn i avdelingens behov

 

Kvalifikasjoner
 • Relevant universitet- eller høyskoleutdannelse, minimum bachelor nivå.
 • Er du utdannet landskapsarkitekt vil dette veie positivt.
 • Ingeniørutdannelse innen byggfag med senere relevant spesialisering/erfaring fra planarbeid er relevant

 

Egenskaper
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Initiativrik, kreativ og nytenkende
 • Samarbeidsorientert
 • Positiv innstilling og løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Planmessighet og struktur
 • Praktisk sans og godt humør

 

Det tilbys
 • Ansvar, myndighet og tillitt
 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Utfordrende oppgaver med stor grad av selvstendighet
 • Fleksitidsordning og en god offentlig pensjonsordning
 • Humørfylt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med rom for kreativitet og idèmyldring

 

 

Søk stilling:

https://www.webcruiter.no/WcMain/CvJobrespond1.aspx?oppdragsnr=1889575916&culture_id=NB-NO&company_id=383958391&Link_source_id=1

Vis flere stillinger: