Arealplanlegger, 0-5 års erfaring

Sweco i Norge er en fremtidsrettet arbeidsplass som øker i popularitet. Vi er nærmere 1300 ansatte fordelt på 30 kontorsteder og jobber innen forretningsområdene Bygg, industri, eiendom, Energi og Infrastruktur. Som rådgiver i Sweco vil du få varierte oppgaver og utfordringer. Hos oss kan du jobbe med prosjekter som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Bli med oss videre, og grip muligheten til å velge et arbeids- og kunnskapsmiljø som skårer høyt på trivsel og stolthet.

FirmaSweco Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist25.04.2015

Del Del

Sweco i Norge er en fremtidsrettet arbeidsplass som øker i popularitet. Vi er nærmere 1300 ansatte fordelt på 30 kontorsteder og jobber innen forretningsområdene Bygg, industri, eiendom, Energi og Infrastruktur. Som rådgiver i Sweco vil du få varierte oppgaver og utfordringer. Hos oss kan du jobbe med prosjekter som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Bli med oss videre, og grip muligheten til å velge et arbeids- og kunnskapsmiljø som skårer høyt på trivsel og stolthet.

Litt om oss

Plan- og landskapsmiljøet i Sweco arbeider med oppgaver innen bl.a gate- og byromutforming, by- og stedsutvikling, veg- og kollektivplanlegging, utomhusplaner for skoler og institusjoner, idrettsanlegg og friområder, samt planlegging og prosjektering av større samferdselsanlegg innen veg og jernbane. Plannivå spenner fra mulighetsanalyser og KVU, konsekvensutredninger, kommune- og reguleringsplaner til byggeplaner og oppfølging i byggefase. Vi bruker vår kompetanse innen prosessledelse i alle faser av våre oppdrag.


Vi har oppdrag for både private og offentlige kunder. Mange av oppgavene forutsetter samarbeid på tvers av fag-, avdelings- og regionsgrenser. Vi tilbyr varierte og tverrfaglige oppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø. I våre oppdrag samarbeider vi tett med våre kolleger på ulike regionskontorer og i de andre europeiske landene der vi er lokalisert.

Avdeling Plan og Landskap i Oslo har i dag 25 medarbeidere bestående av landskapsarkitekter, arkitekter, samfunnsgeografer, arealplanleggere og sivilingeniører med fordypning i by- og regionplanlegging. Vi ønsker å videreutvikle teamet vårt og søker etter en til to arealplanleggere, med 0-5 års erfaring. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Arbeidssted er ved Swecos hovedkontor på Vækerø i Oslo.

Arbeidsoppgaver

Hovedtyngden av oppgavene vil være knyttet til utarbeidelse av reguleringsplaner og kommunedelplaner med kart, bestemmelser, saksfremstillinger og illustrasjoner. Videre vil oppgavene også kunne omfatte utarbeidelse av mulighetsstudier for by- og stedsutvikling.

Programvare: Vi bruker blant annet Focus Arealplan og Adobepakken inkludert Illustrator, InDesign, Photoshop mm

Muligheter

Vi tilbyr en jobb i et sterkt flerfaglig miljø med fleksible utviklingsmuligheter og gode ferie- og personalordninger. Vi legger til rette for at våre ansatte skal lykkes med sine karrierevalg og arbeidsprestasjoner. Og vi vil at du, som oss, er opptatt av å finne løsninger som forener teknikk og miljø, på en bærekraftig måte. Nå ønsker vi å høre fra deg!

Dine kvalifikasjoner

Du er en engasjert, nyskapende og kreativ arealplanlegger med interesse for det å lage regulerings- og kommunedelplaner som er fleksible og robuste, og som i tilstrekkelig grad sikrer holdbare og miljøvennlige løsninger. Du liker å jobbe strukturert og målrettet i team med kolleger med ulike fagbakgrunn. Du liker å jobbe innenfor flere av disse områdene:

  • eiendoms-, steds- og områdeutvikling
  • planlegging av større samferdselsanlegg knyttet til veg og jernbane
  • oppgradering av gater og byrom

Du er ansvarlig, engasjert og har gode samarbeidsevner. Du trives med å jobbe strukturert og målrettet og leverer til avtalt tid innen avtalte rammer.

Vi tilbyr en jobb i et sterkt flerfaglig miljø med fleksible utviklingsmuligheter og valg av arbeidssted, samt gode ferie- og personalordninger. Vi legger til rette for at våre ansatte lykkes med sine karrierevalg og arbeidsprestasjoner. Og vi vil at du, som oss, er opptatt av å finne løsninger som forener teknikk og miljø, på en bærekraftig måte. Nå ønsker vi å høre fra deg!

Kontaktpersoner:

Silje Flage Dragsund

Gruppeleder

+47 920 97 833

Søk på jobben her

Vis flere stillinger: