Årdal fikk bymiljøprisen

Miljøvernministerens bymiljøpris 2004 vil bli overrakt til Årdal kommune 5. oktober. Prisen ble i år utlyst med aktivt bysentrum for alle som tema.

Tverrfaglig samarbeid og langsiktig planlegging kjennetegner arbeidet i Årdal. Jeg ser fram til å komme til Årdal til overrekkelsen av bymiljøprisen 2004. Det var mange kandidater og konkurransen har vært hard. Kommunen har hatt kultur som et viktig element i byplanlegging, noe som har skapt optimisme i Årdal. Det er viktig ved byutvikling, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide. Ved tildelingen av prisen til Årdal la juryen vekt på følgende momenter: * Langsiktig planlegging * Tverrfaglig samarbeid * Kultur som viktig element i planer og prosjekter * Opprusting av det fysiske miljøet som strategi for stedsutvikling * Gjennomføringsvilje * Samle de gode kreftene * Skape optimisme i nedgangstider