Arbeidsvarsling – kurs 2

StedSki, Norge
ArrangørNorsk Trafikksikring AS
Fra15.12.2014
Til16.12.2014
TidspunktStarttid mandag kl 9.00

For ansvarshavende

Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg bør ha gjennomgått kurs 2. Dette kurset gir ansvarsfrihet for ansvarshavende, og alle arbeidere som har sitt arbeid på eller ved veg. Kurset anbefales til alle, som da har mulighet for å utføre arbeidet alene.

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

– Personlig sikkerhet

– Personlig verneutstyr

– Krav til varsling av trafikanter

– Krav til sikring ved vegarbeid

– Varslingsplaner

– Vedtak og innhold

– Ansvarsfordeling

– Regelverk

– Kontrollrutier

– Tiltak ved oppståtte feil

– Sanksjoner

Målgruppe for kurset:

Alle som har sitt virke på eller ved veg og som har et arbeidsansvar.

Program og påmelding