Arbeidsulykke på fv 755

Onsdag morgen falt en anleggsarbeider ned en fjellskrent og skadet seg i forbindelse med anleggsarbeidet på fylkesveg 755 mellom Leksvik og Vanvikan. Skadeomfanget er ukjent.

- Statens vegvesen har rutinemessig innkalt til et møte med vår kontraktspart Grunnarbeid og deres underentreprenør Koren. Der vil vi gå gjennom hendelsesforløpet, samt entreprenørens og Vegvesenets rutiner, herunder også sikker-jobb-analyse, melder vegvesen.no.

Anleggsarbeidet på fv. 755 er en del av utbyggingspakken Fosenvegene. Prosjektet innebærer å utbedre den 3,4 kilometer lange strekningen fra Hoven til Raudberget.

Arbeidstilsynet er varslet om ulykken. Statens vegvesen bistår politiet og Arbeidstilsynet i deres undersøkelser.