Arbeidstilsynet vil vurdere LO-saken

Arbeidstilsynet vil vurdere å se nærmere på arbeidsmiljøet i LO.

Hvis det dukker opp mange saker i media som tyder på at dårlig arbeidsmiljø er en generell problematikk i LO, vil vi vurdere å se nærmere på dette, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast, til Dagbladet. LO har ikke hatt noen arbeidsmiljøundersøkelse siden begynnelsen av 1990-tallet. Halmrast synes det er lang tid, og viser til at alle virksomheter skal ha et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.