Arbeidsminister Eriksson understreker at Arbeidstilsynet er et uavhengig tilsyn og at han skal gjennomgå alle høringsuttalelsene nøye før han konkluderer.

Arbeidstilsynet retter sterk kritikk mot arbeidsministeren

Arbeidstilsynet anklager regjeringen for å overse forskning, tendensiøs sitering av forskningsrapporter og ha manglende kunnskap i sitt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsminister Robert Erikssons (Frp) eget tilsynsorgan med ansvar for helse, miljø og sikkerhet på norske arbeidsplasser, går hardt ut mot ministeren i høringssvaret til departementet, skriver Aftenposten.

I det 40 sider lange notatet vender Arbeidstilsynet tommelen ned for de aller fleste endringsforslagene.

Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven kan føre til mer sykdom, stress og ulykker, mener Arbeidstilsynet. Det frykter også at lovendringene vil legge til rette for mer arbeidslivskriminalitet. Det er særlig til kapitlene om midlertidige ansettelser og utvidet arbeidstid tilsynet har kritiske merknader.

Arbeidsminister Eriksson understreker at Arbeidstilsynet er et uavhengig tilsyn og at han skal gjennomgå alle høringsuttalelsene nøye før han konkluderer.

– Regjeringen tar selvsagt ingen sjanser når det gjelder folks liv og helse. Vi foreslår forsiktige oppmykninger innenfor trygge og gode rammer. Mye av det som Arbeidstilsynet påpeker drøftes for øvrig også i vårt høringsdokument, sier han.