Arbeidstilsynet: Medarbeidersamtaler ikke nok

Medarbeidersamtaler er ikke nok for å kartlegge arbeidsmiljøproblemer som dreier seg om slikt som trusler og angst, mener Arbeidstilsynet. Nå vurderer tilsynet om det skal se nærmere på arbeidsmiljøet i LO.

Det har ikke vært gjort arbeidsmiljøundersøkelser i LO siden tidlig på 1990-tallet, og aldri i Gerd-Liv Vallas tid som LO-leder. Da Valla ble konfrontert med dette i kjølvannet av Ingunn Yssens oppsigelse fra stillingen som leder for internasjonal avdeling og påstander om at hun er blitt langvarig mobbet av LO-lederen, forsvarte Valla seg med at det er gjennomført jevnlige medarbeidersamtaler. Hun sa at hun i medarbeidersamtalene ikke har fått noen tilbakemeldinger av den karakter som Yssen nå går ut med. Medarbeidersamtaler vil normalt sett ikke være nok for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav på dette området. Det trengs helt andre kartleggingsmetoder når det dreier seg om at dårlig samarbeidsklima, trusler eller angst for ledere. Medarbeidersamtaler er dårlig egnet til å få fram slike ting, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo til NTB. Tilsyn Arbeidstilsynet vurderer nå om det kan være aktuelt å føre en tilsynssak i forhold til LO. Halmrast kan ikke si noe om når det blir tatt en konkret beslutning, men at de følger med på det som nå kommer fram om arbeidsmiljøet i LO. Arbeidstilsynet har som oppgave å føre tilsyn med at arbeidsmiljølovens krav følges og kan på eget initiativ gå inn med en tilsynssak. Halmrast sier de nå vil være på vakt i forhold til om det kommer nye saker der folk mener seg trakassert i LO. Loven Det står klart i arbeidsmiljøloven at alle virksomheter skal ha et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at dette gjøres. At LO ikke har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse siden begynnelsen av 1990-tallet synes Halmrast er lenge, så sant det heller ikke er gjort andre typer kartlegginger av arbeidsmiljøet. Det er en klar plikt ifølge loven å gjøre slike kartlegginger, påpeker Halmrast.