Regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har avslått klager fra menighetens dugnadsselskaper

Arbeidstilsynet opprettholder vedtakene om at Brunstad Kristelige Menighets to dugnadsselskaper Dal Gård AS og Adal Multiservice AS må betale minstelønn og utarbeide skriftlige arbeidsavtaler.

Arbeidstilsynet pålå i vår to dugnadsselskaper knyttet til Brunstad Christian Church å betale sine frivillige allmenngjort lønn.

Menigheten er på folkemunne kjent som Smiths venner.

Selskapene, som har basert sin virksomhet på dugnadsinnsats fra menighetsmedlemmer, må også utarbeide utkast til skriftlige arbeidsavtaler dersom tilsynets vedtak blir stående.

Vedtakene ble klaget inn av de to selskapene, men klagen ble avvist av Arbeidstlsynet 10. september i år.

Det var avisa Gjengangeren som først meldte om saken.

Regiondirektør i Arbeidstilsynet Sør-Norge, Arve Semb Christophersen, bekrefter klageavslagene i en e-post til Byggeindustrien.

– Arbeidstilsynet i Sør-Norge har nå behandlet klagene fra Dal Gård AS og Adal Multiservice AS. Klagene hadde omfattende anførsler og det har derfor tatt tid å gå gjennom dem. Våre kommentarer til anførslene framkommer i oversendelsesbrevene, skriver Arve Semb Christophersen i e-posten til Byggeindustrien.

– Etter gjennomgangen har Arbeidstilsynet i Sør-Norge valgt å opprettholde vedtak fra mai 2019 om pålegg knyttet til arbeidsavtaler, timelister og allmenngjort minstelønn. Klagene er nå oversendt Direktoratet for arbeidstilsynet som vil fatte endelige avgjørelser i sakene, legger han til.

Arbeidstilsynet mener arbeidsinnsatsen som legges ned av menighetens medlemmer må regnes som arbeidsforhold og at de dermed skal følge arbeidslivets regler.

Både Dal Gård AS og Adal Multiservice har i sine klagebrev argumentert for at de frivillige ikke kan regnes som arbeidstakere og at det derfor ikke er rettslig grunnlag for påleggene som er gitt.

Begge virksomhetene skriver videre at de verken har rett til eller ønsker å pålegge de frivillige dugnadsinnsats.

Forrige gang Arbeidstilsynet påla et dugnadsselskap tilknyttet Smiths venner å betale minstelønn, var i den såkalte Fjordteam-saken.

Den gangen gikk Arbeids- og sosialdepartementet imot Direktoratet for arbeidstilsynet sin konklusjon.

Departementet mente vedtaket som pålegger Smiths venner-eide Fjordteam å betale minstelønn og føre timelister, bygde på en uriktig rettsanvendelse og opphevet vedtakene fra Arbeidstilsynet.