Arbeidstilsynet gransker ikke LO

Arbeidstilsynet har ikke gjort noe konkret for å se på arbeidsmiljøet i LO-hovedkvarteret i Folkets Hus.

Vi følger det som skjer på generelt grunnlag, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet i Oslo, Ørnulf Halmrast, til NTB. Det har ikke vært foretatt arbeidsmiljøundersøkelser i LO siden tidlig på 1990-tallet, og aldri etter at Gerd-Liv Valla ble leder i 2001. Arbeidstilsynet foretar årlig 11.000-12.000 tilsyn. Ifølge Halmrast blir kontrollene foretatt både fordi det kommer bekymringsmeldinger og fordi tilsynet selv prioriterer områder der det har mistanke om dårlige arbeidsforhold. Vi foretar også tilsyn når det kommer klager fra de ansatte, sier han. Fra LO har det imidlertid ikke kommet klager på arbeidsmiljøet til Arbeidstilsynet. Ifølge arbeidsmiljøloven skal alle virksomheter ha et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ikke svekket LO-leder Gerd-Liv Valla kommer til å møte partiledelsen i Arbeiderpartiet på sentralstyremøtet mandag ettermiddag. Striden mellom LO-lederen og den tidligere lederen av internasjonal avdeling, Ingunn Yssen, står ikke på dagsordenen som egen sak, men det vil trolig komme signaler til Valla om hennes stilling i partiet. Flere sentralstyremedlemmer sa til Aftenposten mandag at hun vil få beskjed om at hun har styrket stillingen sin i partiet, og at det ikke er noe i veien for at hun kan lede valgkomiteen på partiets landsmøte i april. Da skal det velges ny nestleder og nytt sentralstyre der LO-lederen er et sentralt medlem. Dette vil trolig bli avgjort på landsstyremøtet 9. februar. Det er landsmøtet selv som velger valgkomité, men tradisjonen tilsier at LO-lederen leder komiteen. Tause LO-topper Forbundslederne i LO holder en svært lav profil og ønsker ikke å kommentere Vallas behandling av Ingunn Yssen. Ingen ønsker å svare på om de tror saken har skadet LOs omdømme. Begrunnelsen er at dette er en personalsak som håndteres av LO-ledelsen. Det er likevel klart at saken kan føre til at Gerd-Liv Valla ikke får fortsette som LO-leder etter valget i 2009. Det ble satt i gang en kampanje for å endre vedtektene slik at Valla kunne fortsette fram til 2013, men denne ser nå ut til å være skrinlagt. Fagforbundets leder Jan Davidsen sa i helgen at han vil forholde seg til gjeldende LO-vedtak om 60-års grensen, og at han ikke har intensjoner om å fremme andre forslag.