Norgeshussjef Dag Runar Båtvik som er fornøyd med at de fleste forhandlerne prioriterer boligkjedens årlige kongress.

Arbeidsmiljø og papirløs byggeplass

Dette er hovedtemaer når boligkjeden Norgeshus kommende helg samler forhandlere, leverandører og samarbeidspartnerne til kongress i Sandefjord som samler 230 deltakere.

Norgeshus setter arbeidsmiljø høyt på dagsorden, og har som eneste Boligprodusent gjennomført en stor medarbeiderundersøkelse.

– Resultatet for kjeden er svært bra, forteller administrerende direktør i Norgeshus, Dag Runar Båtvik.

Resultattolkning

– Alle forhandlerkontor fikk for kort tid siden tilsendt resultatet for sin bedrift, og nå har vi invitert Jannick Krohn Falck fra Great Place to Work for å informere oss om tolkningen av resultatene og hvilken innvirkning de ulike parametere har på svarene. Dette gir oss et svært godt grunnlag for videre arbeid med arbeidsmiljøet, forteller Båtvik.

I tillegg vil også KS-ansvarlig i Norgeshus, Ragna Bromseth, holde et innlegg om helsefremmende arbeid og sykefravær.

App under utvikling

Norgeshus har hatt stor suksess med sitt egenutviklede It-system, og mange forhandlere har allerede tatt i bruk appen Papirløs byggeplass. Systemene er hele tiden under videreutvikling, og på Kongressen vil IT-sjef John Christian Ryjord, demonstrere nye funksjoner som er lagt inn i appen, blant annet endringskontrakter.

Satsingen på IT er generelt stor i Norgeshuskjeden. Markedsavdelinga har stor oppmerksomhet rettet mot å bli synlig på nett og ikke minst at kundene skal finne relevant innhold på norgeshus.no. Norgeshus har inngått samarbeid med Utbrudd Performance Marketing, og daglig leder Anders Rønningen vil holde et innlegg om hvordan det jobbes med synlighet.

Hederspriser

– Sist men ikke minst skal vi hedre forhandlere og leverandører. Det gjøres mye godt arbeid i kjeden og tradisjonen tro skal Årets Forhandler, Årets leverandør, Årets prosjekt og Årets markedsfører kåres. Kongressen er et viktig møtepunkt, avslutter Båtvik som er fornøyd med at de fleste forhandlerne prioriterer denne samlingen.