Lærling Lars Skjærseth i Gjerden Fjellsikring.

Arbeidsmandsforbundet krever flere skoleplasser i anleggsfagene

I en politisk uttalelse krever Norsk Arbeidsmandsforbund flere skoleplasser i anleggsfagene.

- I motsetning til flere andre yrkesfag har anleggsfagene gode søkertall, men det er opprettet for få skoleplasser. Det er mange som ikke har fått fullført ønsket utdanning. Det siste året er det bare halvparten av søkerne til anleggsteknikk som har fått sin første prioritet oppfylt, sier de i uttalelsen.

De viser til at anleggsnæringen er en stor distriktsnæring, og at byggherrer i stadig større grad etterspør formell kompetanse og lærlinger.

- Det å stille krav til kompetanse er også et godt virkemiddel for å bygge vern mot sosial dumping, og redusere farene for arbeidsulykker. Når kravet til formell kompetanse øker så er det en forutsetning at det følges opp med tilstrekkelig skoleplasser, ellers stenges ungdommen ute fra bransjen, skriver de.

Arbeidsmandsforbundet peker på at vi er midt inne i en stor satsing på samferdsel, og at flere skoleplasser må til for å fylle det forventede behovet i bransjen. De mener også at flere skoleplasser kan være et nyttig virkemiddel i kampen mot arbeidsledighet blant de under 30 år.

- Norsk Arbeidsmandsforbund krever at fylkeskommuner prioriterer en større satsing på flere skoleplasser i anleggsfagene generelt, og at regjeringen finansierer flere landslinjeklasser, oppfordrer de.