Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Arbeidsledigheten uendret på 3,8 prosent

I februar utgjorde de arbeidsledige 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner. Tallet er uendret fra november.

Ifølge Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse (AKU) var det 106.000 arbeidsledige i februar, justert for sesongvariasjoner.

Ifølge AKU ble 2.000 flere sysselsatt fra november til februar. Dette er isolert sett innenfor feilmarginen i AKU, men i tråd med en stigende trend.

Sysselsettingsprosenten er også uendret fra november til februar på 67,7 prosent.