Arbeidsleder tunnel

AF Anleggs arbeid omfatter prosjekter innen infrastruktur og samferdsel, samt utbygging i forbindelse med byutvikling.

Forretningsenheten utfører produksjon av tunneler og fjellhaller for vannkraft, vei- og jernbaneprosjekter, samt andre prosjekter innen samferdsel og industriformål. I tillegg utfører enheten tjenester innen underjordsservice.

AF har gjennomført mange store og kompliserte infrastrukturprosjekter. Vi har vært en sentral aktør i de fleste større samferdselsprosjekter utført i Norge i senere tid. AF Anlegg står blant annet for utbyggingen av det nye vegsambandet T-forbindelsen, mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund i Rogaland.


FirmaAF Anlegg
FylkeHele landet
Søknadsfrist18.03.2011

AF Anlegg søker

Arbeidsleder tunnel


Vi har behov for ytterligere oppbemanning i våre anleggsprosjekter og søker etter mobile arbeidsledere for vår tunnel virksomhet.

Vi søker etter ansvarsbeviste personer som har relevant erfaring fra tunneldrift.

AF Anlegg har et godt arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram.

For ytterligere informasjon ta kontakt med en av kontaktpersonene.

Vis flere stillinger: