Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Arbeidsgivere innenfor bygg og anlegg mest optimistiske

Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal, er arbeidsgivere innenfor bygg og anlegg de mest optimistiske. 

Ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer skal bygg- og anleggsbransjen oppbemanne i fjerde kvartal.

– Sesongjusterte netto bemanningsutsikter for bransjen ligger på +19 prosent, en økning på 14 prosentpoeng fra forrige kvartal. Dette er andelen arbeidsgivere som forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning. Dermed er bygg og anlegg den mest optimistiske bransjen i undersøkelsen, som samlet sett viser at norske arbeidsgivere er mindre pessimistiske enn de var før forrige kvartal, men avventende med tanke på nyansettelser, skriver Manpower i en pressemelding.

Totalt sett viser undersøkelsene at bemanningsutsiktene bedrer seg i fire av syv bransjer sammenlignet med forrige kvartal.

Sesongjusterte netto bemanningsutsikter ligger på 0 prosent.

– Det vil si at arbeidsgivere som forventer å oppbemanne er like mange som forventer å nedbemanne. Bedringen er merkbar fra tredje kvartal da netto bemanningsutsikter var –7 prosent, det laveste tallet siden undersøkelsen startet i Norge for 17 år siden, skriver selskapet.

– Det kan ta lang tid før arbeidsmarkedet er tilbake der det var før korona, men vi ser en bedring i flere bransjer. Arbeidsgiverne er mindre pessimistiske nå enn de var etter det første sjokket og de store nedbemanningsrundene, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Den mest optimistiske bransjen er altså bygg og anlegg, hvor netto bemanningsutsikter ligger på +19 prosent. Dette er en økning på 14 prosentpoeng fra undersøkelsen for tredje kvartal.

– Bygg og anlegg har ikke opplevd samme fallet i etterspørsel som flere andre bransjer har gjort. Også i undersøkelsen for forrige kvartal var bygg en av få bransjer som forventet økt bemanning. Næringen har gjort en god jobb med å holde hjulene i gang og tilrettelegge for smittevern på byggeplassene, sier Brath.

– Bygg og anlegg har klart seg veldig bra gjennom krisen. Entreprenørene har vært flinke til å holde hjulene i gang. Det vi er spente på nå, er utviklingen i leilighetsbyggingen i de store byene, sier Rolf Bjerved, administrerende direktør i Workshop Bemanning, et selskap i ManpowerGroup.