Arbeidsgivere åpner lunsjlommeboka

Norske arbeidstakere får i større grad enn svenske arbeidstakere helt eller delvis subsidiert lunsjen av arbeidstakere, og er samtidig gjennomgående mer fornøyd med lunsjen på arbeidsplassen enn svenskene.

Dette kommer frem i en undersøkelse gjennomført av InFact for bemanningsselskapet Xtra personell.

Hele 40,5 prosent av de spurte nordmennene oppgir at de mottar subsidiert lunsj på arbeidsplassen. Det tilsvarende tallet i Sverige er 30,3 prosent.

– Det er nok grunnleggende forskjeller mellom lunsjkulturen i svensk og norsk arbeidsliv. I Sverige går mange arbeidstakere ut på cafè eller restaurant for å spise lunsj. Når arbeidstaker går ut for lunsj, får jo arbeidsgiver lite igjen for å subsidiere lunsjen, i motsetning til i Norge hvor vi sitter i kantina og dermed automatisk også får jobbprat eller jobbrelatert prat rundt lunsjbordet, sier administrerende direktør i Xtra personell, Kristian Fæste.

Mer fornøyd enn svenskene
Av de som mottar subsidiert lunsj på arbeidsplassen i Norge oppgir nesten halvparten at de får gratis lunsj fra sin arbeidsgiver. Fæste mener et godt lunsjtilbud på arbeidsplassen kan virke motiverende for ansatte i en bedrift.

– I Norge har vi innarbeidet en kultur med åtte timers arbeidsdag, inkludert tretti minutters lunsj. Disse tretti minuttene er for mange et viktig pusterom fra en ellers travel arbeidshverdag. Foruten bespisning, benyttes gjerne lunsjtiden også til å sosialisere med egne kolleger. Legger man forholdene til rette for et godt lunsjtilbud så får man trolig også mer effektive og fornøyde ansatte, sier han.

Undersøkelse viser også at norske arbeidstakere er langt mer fornøyd med lunsjtilbudet de får, enn hva tilfellet er i Sverige. Nesten 60 prosent av dem som mottar subsidiert lunsj er fornøyd med tilbudet i Norge, mot snaue 50 prosent i Sverige.

– Jeg synes dette er litt overraskende, da jeg personlig bare har gode opplevelser med det svenske lunsjtilbudet. Men det kan nok forklares med at nordmenn historisk har nøyd seg med matpakka, og når etter hvert kantineordningene med varm servering har kommet, så er det et stort fremskritt, mens kantinene i Sverige ikke er konkurransedyktige med lunsjtilbudet ”på stan”, sier Fæste.

Mest gratis mat i Oslo
Ser man på andelen som mottar gratis eller subsidiert lunsj i Norge er det store geografiske forskjeller. I Rogaland får 52,6 prosent av alle de spurte arbeidstakerne subsidiert lunsj, mens tilsvarende tall i Nord-Norge er 30,9 prosent. Arbeidsgivere i Oslo er likevel de rauseste med å tilby gratis lunsj for de ansatte. Her oppgir en av fire at de spiser gratis lunsj på jobben.

Undersøkelsen viser også at ansatte i den private sektoren er langt mer fornøyd med lunsjtilbudet enn ansatte i det offentlige.

– Resultatene fra undersøkelsen viser at hele 65 prosent av de ansatte i næringslivet er fornøyde med lunsjtilbudet. Det forteller mye om hvor mye det satses på dette området i norske bedrifter og hvor viktig lunsjen er for å skape en god og dynamisk arbeidsplass. Legger man til rette for at de ansatte trives på jobben vil det selvsagt bidra til å skape bedre resultater for bedriften, sier Fæste.

Ansatte i det offentlige er langt ifra like fornøyd, og kun 43,2 prosent av de ansatte som mottar subsidiert lunsj er fornøyd med tilbudet.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført av InFact i tidsrommet 19-21. oktober 2010. 1013 mennesker ble spurt over telefon.