Komiteen har vært ledet av prof. Børge Johannes Wigum (HeidelbergCement Northern Europe) (t.h.) og Dr. Jan Lindgård (SINTEF) som sekretær. Foto: Privat

Arbeidet i RILEM-komite om alkalireaksjoner er ferdigstilt

En internasjonal RILEM-komite, ledet fra Norge, har de siste seks årene jobbet med problemstillinger rundt alkalireaksjoner i betong, i nær kobling oppimot forskningsaktiviteter på SINTEF og NTNU. Nå er arbeidet ferdigstilt.

Den internasjonale RILEM-komiteen TC-258-AAA avsluttet nylig sin aktivitet etter seks års virke. Komiteen har vært ledet av prof. Børge Johannes Wigum (HeidelbergCement Northern Europe) og Dr. Jan Lindgård (SINTEF) som sekretær.

Norsk Betongforening, sammen med Norcem og NorStone, har bidratt med støtte til dette arbeidet. I løpet av denne perioden har det blant annet blitt utviklet nye laboratoriebaserte funksjonstester for å dokumentere sikre kombinasjoner av alkali-reaktive tilslag og ulike bindemidler.

- Det er også utviklet en ny metode som under akselererte forhold i laboratoriet måler mulige tilskudd av alkalier fra ulike tilslagsmaterialer. Videre er det etablert et opplegg for verifisering av testene via grundig sammenligning av resultater fra laboratorier oppimot resultater fra utendørs feltstasjoner og konstruksjoner. Dr. Terje F. Rønning (HeidelbergCement Northern Europe) og prof. Klaartje De Weerdt (NTNU) har ledet to av de totalt fire arbeidsgruppene. Resultatene vil være med på å sikre ytterligere at vi fortsatt kan bygge bestandige betongkonstruksjoner og utnytte lokale alkalireaktive tilslag, sier Børge Johannes Wigum.

Møte i RILEM-komiteen i historiske «Geological Society» i London i 2015. Foto: Privat