Arbeiderpartiet står i veien for gasskraft?

- Arbeiderpartiet i regjering er en trussel mot kraftutbyggingen i Norge, mener stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han viser til fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap) som vil ha bygging av gasskraftverk med CO2-rensing for å forhindre en akutt mangel på strøm i fylket.

Det er Aasens eget parti som står i veien for at dette kan gjennomføres, sier Solvik-Olsen til NTB. Umulig Grunnen er at kravet om CO2-håndtering for gasskraftverk øker kostnaden og reduserer lønnsomhet for utbygger. Jo mindre det statlige økonomiske bidraget til å dekke ekstrakostnadene, jo større sjanse for at gasskraftverkene aldri blir realisert. Ved at staten ikke vil ta større kostnader med CO2-rensing, vil det i praksis være umulig for private utbyggere å satse på gasskraftverk med krav til rensing, mener Solvik-Olsen. Bare retorikken står igjen hos Arbeiderpartiet og LO i spørsmålet om kraftutbygging i Norge, mener han. Han viser til at energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) har uttalt at det ikke kommer på tale for Staten å dekke kostnadene med CO2-rensing. Kanskje alt Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal sier at han ikke har tenkt å gjøre opp regning uten vert, og at det er hans klare mening at Staten må ta det aller meste av kostnadene med CO2-rensingen, kanskje alt. Jeg ser ikke bort fra at jeg strekker meg lengre på dette punktet enn mitt eget parti, men da er det min oppgave å påvirke partiet til å endre standpunkt, sier Aasen. Den alvorlige kraftsituasjonen for industrifylket Møre og Romsdal, som i en akutt situasjon kan føre til utfasing av store industribedrifter med flere tusen ansatte, kommer opp som et spørsmål i Stortingets spørretime med det første. Aasen sier det er viktig nå at Soria Moria-erklæringen blir brukt som et redskap til å komme videre, ikke til å begrense muligheten for utbygging av gasskraftverk med CO2-rensing. Dersom en forutsetter at energiselskapene skal ta alt eller det meste av regningen med CO2-rensing, vil det sikkert koste mer enn det smaker. Her må staten bidra på en måte som gjør det mulig å komme videre, sier Aasen.