APS Norway skifter navn til Amiantit Norway

GRP-rørprodusenten APS blir til Amiantit når Amiantit Group samler sine virksomheter under ett navn.

Amiantit Norway er et heleid datterselskap av Amiantit Group, en verdensledende produsent av glassfiberarmerte rør (GRP). De er en ledende aktør i Norden på salg av GRP-rør. Flowtite GRP-rør er blant annet levert til over 400 småkraftverk i Norge og noen av Norges største VA-prosjekter.

Amiantit Group samler nå alle sine europeiske virksomheter, og vil markedsføre disse som Amiantit. Selskapet vil i større grad enn tidligere utnytte størrelse og global kompetanse for rørløsninger for å styrke posisjonen i sine definerte lokale markeder. Flowtite GRP-rør vil fortsatt være selskapets viktigste produkt som gjennom snart 50 år har dokumentert solide egenskaper hva gjelder ytelser og levetid, samt enkel og rask installasjon.

De strukturelle endringene som er gjennomført i konsernet vil også medføre en effektivisering av logistikkløsninger samt bedre løsninger på produktutvalg, kapasitet og samordning av teknisk personell.