Åpningen av Østfoldbanen utsettes

Østfoldbanen gjennom Ski åpnes likevel ikke 10. august. Det settes opp alternativ transport i uken som kommer.

Foreløpig er åpningen utsatt én uke, opplyser Bane Nor. Forsinkelsen skyldes signalanlegget.

– Utfordringene er knyttet til det omfattende arbeidet rundt Ski stasjon og det nye signalanlegget. Anlegget må tilpasses både nye og gamle systemer på Østfoldbanen, Østre linje og Vestre linje mot Oslo. Det krever omfattende testing. Av sikkerhetsmessige årsaker må vi derfor vente med å sette togene i trafikk, sier konserndirektør Sverre Kjenne i Bane Nor.

Det er satt inn ekstra mannskap til arbeidet.