Åpning av trafikksentralen på Kvitsøy

Fredag 3. januar 2003 ble trafikksentralen på Kvitsøy åpnet med stor festivitas.

Fiskeriminister Svein Ludvigsen foretok den offisielle åpningen fra Horten, der statsråden hadde elektronisk kontakt med statssekretær Thorild Widvey som var til stede på Kvitsøy. Statsbygg var representert på åpningen og overrakte en gave til Kystverket ved Kystdistriktssjef John Erik Hagen. Statsbygg sto for selve byggingen av Kvitsøy trafikksentral og overleverte bygningen til Kystverket i oktober 2000. I ettertid er det imidlertid bygd seks radaranlegg, to siktkameraer og to VHF-stasjoner som nå er i drift. Til sammen med selve trafikksentralen sørger dette for kommunikasjon med skip i hele området. Oslo-firmaet Jarmund/ Vigsnæs AS ble valgt som utførende arkitekter for trafikksentralen på Kvitsøy. Deres konsept viste en fullstendig integrering av gammelt og nytt ved at den nye trafikksentralen ble lagt som en ny kon-struksjon over og ved siden av den eksisterende losformidlings-stasjonen. Dette forslaget ga en svært arealeffektiv planløsning og krevde også lite tomteareal. Anbud på bygging av selve trafikksentralen ble innhentet våren 1998. Anbyder ble valgt og byggestart var høsten 1998, og bygningen var innflyttingsklar i oktober 2000. Bygget har høstet stor oppmerksomhet i arkitektmiljøet, og har vært omtalt i både nasjonale og internasjonale arkitekturblader.