Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal opna i dag nye studentboligar i massivtre på Remmen ved Høgskulen i Østfold (Foto: LMD)

Åpnet studentboliger i massivtre

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal åpnet fredag nye miljøvennligge studentboliger i massivtre på Remmen ved Høgskulen i Østfold. Hun er imponert over de nye byggene.

– Bruk av tre er et nasjonalt satsingsområde. Studentsamskipnaden i Østfold må virkelig sies å ha tatt dette på alvor når de har lagt så stor vekt på miljø og bærekraft ved valg av byggemetode av de nye studentboligene, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Studenthusene på Remmen ved Høgskolen i Østfold er utført med bærekonstruksjoner i massivtre, og har et formspråk som uttrykker prosjektet sin miljøprofil.

Massivtre gir et godt innemiljø. Studentboliger har mange inn- og utflyttinger, og dette gir store belastninger på overflater. For studenthusa i Halden har det derfor vært viktig å velge material som tåler hard bruk over tid.

Fra åpningen av nye studentboliger i massivtre på Remmen ved Høgskolen i Østfold. (Foto: LMD)