Åpnet ny tunnel på «lakseveien»

Klokken 14.30 torsdag ettermiddag åpnet Brattstiåstunnelen på fylkesvei 714 i Snillfjord kommune.

Tunnelen, som er bygd av entreprenøren Kruse Smith, er ett av prosjektene som skal gjøre den såkalte «lakseveien» kortere og sikrere.

Brattstiåstunnelen er med sine 215 meter den korteste av tre tunneler på entreprisen mellom Mjønes og Valslag på fv. 714 i Sør-Trøndelag. Veien er også kjent som «lakseveien», og den nye tunnelen skal gjøre strekningen kortere og sikrere.

Utbyggingen vil ha stor betydning for næringsliv og bosetting i kommunene Snillfjord, Orkdal, Hitra og Frøya.

Anleggsarbeidet på tunnelene startet i oktober 2011. Fenestunnelen (1070 meter) åpnet for trafikk i februar 2013. Valslagstunnelen (2585 meter) åpner etter planen rundt juletider 2013.